Historie

 

Det er mye historie og mange spennende sagn fra vakre Vikerfjell.

Her er noen utdrag.

 

Sagnet om Jøranfisen**

Blant Vikerfjells høyeste topper skiller Jøranfisen seg ut fra de andre. Etter tradisjonen er det en tragisk historie som ligger bak navnet. Det skal ha vært to barn..

Les mer....Sagnet om Tjuvenborgen

Mellom Ådal og nabobygda i vest er et bratt fjell som heter Tyvenborgen. Navnet skal det ha fått fordi tyver og røvere holdt til der i gamle dager. Fjellet er stupbratt på tre kanter
Les mer....


Vettene på Setra**

Da Vikergrenda ble ryddet for andre gang i første delen av 1600-tallet, var det allerede to setre i grenda: Strandesetra og Blakstvedtsetra. Folket på Strande hadde overlevd svartedauen, og det hørte seter til garden.

Les mer....

  


Trollharene på Vikersetra**

Det var en vår at Jon Opperud og hans venn Karl lå i Storvikbua for å skyte hare på groen. Jon satt i fjøset og Karl i bua. Vårnatta gikk uten at de fikk se noen harer. Men da karene kom..
Les mer....*Kilde og utdrag fra Nils Vikers bok "Vandring i dal og grend" utgitt i 2006

**Kilde:"Historien om Vikergrenda - bosted for folk og vetter" av Ole Elsrud med hovedredaktør Wilhelm Elsrud

 

Vikersetras seterdrift*

Vikersetra er Viker gårds seter. Seterdriften var i sin tid av aller største betydning for naturalhusholdningen. Det var også andre bruk som hadde seterrett her i tilknytning til Vikersetra, småbruk som en gang hadde ligger på Viker gård sin grunn, men som seinere ble fraskjøtet. Her lå Sandvikbua, Mobua og Storvikbua.

Les mer....Turisme*

Siden de første påsketuristene ferierte på Vikerfjell i 1928 og fram til påsken 2006 har det skjedd store forandringer.

Les mer....Litt om Viker gård**

På Viker finnes det flere gravhauger som skal stamme fra den eldre jernalder, som regnes fra ca. 400 før Kristus til vel år 1000 etter Kristus. En av haugene sees lett fra veien på sydsiden av gården.

Les mer....

 Viker Kirke**

Før Viker kirke lå det en liten stavkirke på samme sted. Denne kirken ble trolig bygget i det 12. eller 13. århundre. Den er omtalt i et offentlig skrift fra 1462 som "Viker kirkja a øfres Ordalium". Den tilhørte da Norahov prestegjeld i Hamar bispedømme. Presten kom til Viker kirke 5 ganger i 1733. Kirkesøndagen artet seg da som en kombinasjon av en gudstjeneste og et marked med kjøp og salg.

Les mer....

En stor takk til Else Merethe Strande for all research og bidrag!

Foto: Tove Frøvoll Toresen

Viker kirke

Foto: E.M. Strande

Foto: E.M. Strande